Inserti

Video dokumentacija Žilnikovog stvaralaštva obuhvata inserte iz gotovo svih filmskih ostvarenja, dajući neophodnu i celishodnu ilustraciju njegovog rada. Pored inserata iz svih filmova koji su dostupni, ova sekcija našeg izdanja sadrži i niz snimaka koji svedoče o metodologiji Žilnikove filmske produkcije. Ilustracija tri različita pristupa snimanju filmova data je na tri primera: Marble Ass (1995), Kud plovi ovaj brod (1998) i Kenedi se ženi (2007). Marble Ass je sniman po utvrđenom scenariju, prikazujući mix profesionalnih i neprofesionalnih glumaca i dijaloga koji su delom improvizovani u skladu sa realnim životnim saznanjima interpretatora; zatim Kud plovi ovaj brod je zasnovan na scenariju, opet prikazujući interakciju profesionalnih i ne-profesionalnih glumaca na delu; dok je film Kenedi se ženi takođe zasnovan na scenariju ali se graniči sa dokumentarnim filmom – uz svesno dopuštenu improvizaciju dijaloga između profesionalnih glumaca i naturščika – filmu se dodaje polu-dokumentaristički kvalitet koji proizilazi iz Žilnikovih nenametljivih pogleda na realne živote svojih filmskih likova. Sva tri ilustrativna primera su koncipirana tako da prikazuju Žilnikov rad sa glumcima na određenoj sekvenci, a zatim se prikazuje rezultat – insert iz finalne verzije filma koji prikazuje upravu tu sekvencu, te se dobija pregled celokupnog procesa. Ilustracije metodološkog pristupa takođe omogućuju uvid u atmosferu "iza kamere" i nadamo se da istovremeno čine i svojevrstan omaž filmskim ekipama i saradnicima, značajnim za Žilnikovo stvaralaštvo.