Projekcija 4

04 Jun - 17 Jun 2018

U okviru izložbe Želimir Žilnik "Građani iz sjiene", više od 20 Žilnikovih filmova će biti dostupno za online gledanje. Mnogi od njih su retko prikazani, i svi se stavljaju na raspolaganje za online gledanje po prvi put. Filmovi trasiraju različite periode i različite uslove rada u Žilnikovoj praksi. Filmovi su organizovani u pet programskih celina i svaki će biti dostupan dve nedelje za pregled tokom trajanja izložbe.

Opisi filmova su sastavljeni pomoću materijala koji je pružio Želimir Žilnik, prvenstveno kroz nekoliko dugih razgovora u Novom Sadu i Zagrebu, koji su trajali tokom više meseci. To su priče koje prate radoznalost kustosa oko Žilnikovih sećanja na iskustva u izradi svakog filma, koje je strpljivo i velikodušno delio. Kako su lični tragovi poput ovih otvarali buduća istraživanja i tumačenja, poseban način njihovog sakupljanja, ukoliko ga je bilo, Želimir je opisao sa još jednom pričom: “Kao što je Mao Cedung rekao svom nasledniku Hua Guofengu: Sa vama odgovornim za posao, ja se mogu opustiti.”

WHW intervju sa Želimirom Žilnikom, april 2018

Film reference

Lijepe žene prolaze kroz grad

Synopsis

Beograd 2041. godine je napušten i ruiniran grad prepun smeća. U njemu živi nekoliko staraca: bivši novinar sa ćerkom, bivši političar sa ženom i bivši policijac koji čuva internat sa osam devojaka. Starci vaspitavaju devojke u duhu tradicije nekadašnjih jugoslovenskih naroda, što je rizičan posao jer južnom Evropom hara banda koja zabranjuje svako prisećanje na prošlost. Priča počinje u trenutku kada bivši novinar sa preostalim stanovnicima pokreće akciju za oživljavanje Beograda, želeći da na taj način proslave stogodišnjicu narodno-oslobodilačke borbe Jugoslavije, u Drugom Svetskom ratu.

Beograde, dobro jutro

Synopsis

In the centre of this docudrama are the events and tensions of the shooting of a feature film about Belgrade in the future. The director sets up unrealistic requirements to the producer, who breaks the law by overstepping the budget. During a court trial where the crew members are at the witness stand, we follow up the drama of how a film is made.

Crni film

Synopsis

Jedne noći Žilnik na ulicama Novog Sada skuplja nekoliko beskućnika i dovodi ih u svoj dom. Dok oni uživaju u gostoprimstvu njegove porodice, autor pokušava da "reši problem beskućnika" - noseći sa sobom filmsku kameru, kao svedoka. Razgovara sa socijalnim radnicima, običnim građanima, čak i sa policajcima. Svi zatvaraju oči pred "problemom".

Vera i Eržika

Synopsis

Dve junakinje filma, Vera i Eržika, od trinaeste godine su radnice tekstilane "Trudbenik" u Pančevu. Pripremajući se za odlazak u penziju, suočavaju se sa brojnim problemima i nesporazumima: po odredbama novousvojenog zakona o penzionisanju priznaje im se radni staž samo od petnaeste godine života. Da bi ostavarile pravo na penziju, njima dvema sada formalno nedostaje po dve godine staža. Krenuvši od ovog problema kao izvora dramskog konflikta, u filmu su predstavljena emotivna stanja junakinja, njihove porodice, odnos sa koleginicama sa posla, čitav niz raspoloženja i preokupacija ljudi koji su došli do kraja svog radnog veka.