O projektu

Ovaj sajt daje pregled i predstavlja pokušaj stvaranja edukativno istraživačke platforme posvećene kontektualizaciji i problematizaciji odnosa Žilnikovog umetničkog angažmana i političkog i društvenog okruženja njegovog rada, od početaka 1967. godine do danas. Kroz zbir tri istrazivačka projekta, raznovrstan materijal koji je pred vama predstavlja korpus za dalju analizu, valorizaciju i sistematizaciju Žilnikovog kinematografskog rada.

Ovaj web sajt sadrži istraživačke eseje, informacije o kompletnoj filmografiji i materijal (press kliping, fotografije i inserte iz filmova) iz lične arhive Želimira Žilnika, koji je i nosilac prava nad objavljenim fotografijama i insertima iz filmova. Zahvaljujemo Bori Ćosiću na dozvoli da se broj 3 časopisa ROK posvećen filmu Rani radovi, digitalizuje i objavi u okviru ovog projekta, svim autorima objavljenih novinskih članaka te autorima eseja koji su nosioci autorskih prava nad datim materijalom. Zahvaljujemo RTV na dozoli za prikazivanje tokom screening programa sljedeće televizijske filmove Želimira Žilnik  Prvo tromesečje Pavla Hromiša, Komedija i tragedija Bore Joksimovića i Vera i Eržika , a RTS-u na dozvoli za prikazivanje filmova Bruklin-Gusinje, Dragoljub i Bogdan i Beograde dobro jutro.

Sajt je zamišljen kao inicijalna platforma i rezultat je rada na projektima “Za ideju - Protiv stanja” (vol.1/vol.2) 2009-2011 koji je realizovan u kooprodukciji Centra_kuda.org i Playground produkcije iz Novog Sada i “Uvod u prošlost” 2009-2013 Centra_kuda.org, te “Građani iz sjene” 2017-2018, realiziranog u kooprodukciji kustoskog kolektiva Što, kako i za koga / WHW iz Zagreba i Edith-Russ-Haus für Medienkunst iz Oldenburga.

Objavljivanje materijala na sajtu ima isključivo edukativnu svrhu i namenjen je daljem korišćenju u lične istraživačke i nekomercijalne svrhe. Za svaku dalju upotrebu materijala, poželjno je obratiti se autorima ili nosiocima autorskih prava.