• Izložba

    24. oktobar 2020. - 17. januar 2021.

    Kunsthalle Wien

    Kustosi: Šta, kako i za koga / WHW (Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić i Sabina Sabolović)

    Pomoćnik kustosa: Laura Amann

    Uz kontribuciju: Ana Janevski i Jurij Meden