• Želimir Žilnik. Shadow Citizens

  Izložba

  24. oktobar 2020. - 18. april 2021.

  Kunsthalle Wien

  Kustosi: Šta, kako i za koga / WHW (Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić i Sabina Sabolović)

  Pomoćnik kustosa: Laura Amann

  Uz kontribuciju: Ana Janevski i Jurij Meden

   

  Shadow Citizens preispituju radikalnu filmsku praksu i opsežan rad režisera Želimira Žilnika (rođ. 1942., živi i radi u Novom Sadu, Srbija) u okviru izložbe. Od svojih početaka na živahnoj amaterskoj filmskoj sceni u Jugoslaviji šezdesetih godina, Žilnik je snimio više od 50 filmova, uključujući niz igranih i TV produkcija, često u žanru dokudrame. Mnogi od njegovih filmova predviđali su, a kasnije su bili i hroničari događaja iz stvarnog sveta, poput raspada Jugoslavije, ekonomske tranzicije iz socijalizma u neoliberalni poredak, ukidanja prava radnika i šire društvene erozije vezane za rad i migracije. Naslov izložbe, Građani iz sjene, odražava Žilnikov životni fokus na nevidljive, potisnute i nedovoljno i pogrešno predstavljene članove društva.

 • Želimir Žilnik, Građani iz sjene

  19 April – 17 Jun 2018
  Edith-Russ-Haus, Oldenburg

  Kustosi: Što, kako i za koga/WHW

 • Želimir Žilnik, Građani iz sjene

  Galerija Nova, Teslina 7, Zagreb
  22/11/2018 - 02/02/2019
  Četvrtak, 22/11/2018 u 19h otvorenje izložbe
  Kustosi:  Što, kako i za koga / WHW

   

 • Uvod u prošlost

  „Ovo nije knjiga o prošlosti. Ona je uvod u problem zvan prošlost.“

  Naslov: Uvod u prošlost
  Knjigu su realizovali:
  Boris Buden, napisao tekstove i vodio razgovor sa Ž. Žilnikom
  Želimir Žilnik, odgovarao na pitanja B. Budena, usmeno i  pismeno
  kuda.org, inicijatori knjige – uredili, redigovali i koordinirali
  Žiga Testen, grafičko oblikovanje – dao konačan oblik knjizi

 • Za ideju – Protiv stanja

  Za ideju – Protiv stanja, Analiza i sistematizacija umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika predstavlja pokušaj stvaranja istraživačke platforme posvećene problematizaciji odnosa Žilnikovog umetničkog angažmana i političkog i društvenog okruženja njegovog rada, od početaka 1967. godine do danas. Raznovrstan materijal koji je pred vama predstavlja polaznu tačku za dalju analizu, valorizaciju i sistematizaciju Žilnikovog kinematografskog rada.